วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. องพจนกรโกศล, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 ได้เดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยมี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานเขตฯ และ เจ้าหน้าที่ จศป. เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย และหลังจากนั้น แวะเยี่ยมสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ตั้งอยู่ที่หอสมุด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้วย
ณ ห้องสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม