วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สามเณรนักเรียน โรงเรียนศรีวิชาวิทยา

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องพจนกรโกศล, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ เป็นประธานในพิธี ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนศรีวิชาวิทยา โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา (สศปส. เขต ๑๔) พร้อมด้วย สามเณรนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย