วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. องพจนกรโกศล, ดร. ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 ได้เดินทางเข้ามาร่วมรับการรายงานตัวและปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ประจำในส่วนงานของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง)
โดยมี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานเขตฯ และ เจ้าหน้าที่ จศป. เดินทางเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม